Identidade

A identidade do Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición complementa á identidade corporativa da Universidade da Coruña, acompañando ó seu símbolo e logotipo.

Pode descargarse en PDF ou PNG. (En grises: PDF ou PNG)

 

 

Versión reducida en PDF ou PNG (En grises: PDF ou PNG)