Galicia Cidade e Territorio (GCeT)

Liñas de investigación: Realidade territorial e urbana de Galicia / Proxecto urbano e proxecto urbanístico / Proxecto residencial / Espazo público / Espazo urbano contemporáneo / Historia do urbanismo e das transformacións urbanas / Ordenación do territorio en Galicia / Paisaxe e Hábitat Sustentable / Planeamento xeral e de desenvolvemento / Sistemas de Información Xeográfica e Ordenación Territorial / A cidade que nos interesa. A Cidade que eles narran / Mecánica urbana na cultura popular / Estratexias de planificación vexetal

Ligazón

Máis Grupo de investigacións

Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible (GAUS)
Ver grupo de investigación —>