Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible (GAUS)

Liñas de investigación: A construción da Galicia urbana / Os espazos cotiáns: a casa e o lugar / A ordenación e planificación territorial e espacial a través da análise de equipamentos deportivos / A perspectiva de xénero nos estudos e no exercicio da Arquitectura / Restitución gráfica do patrimonio construído

Ligazón

Máis Grupo de investigacións

Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio (GICAP)
Ver grupo de investigación —>

Galicia Cidade e Territorio (GCeT)
Ver grupo de investigación —>