O Departamento

DPAUC está adscrito á Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña e integra as áreas de coñecemento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanística e Ordenación do Territorio, e Composición Arquitectónica.

Director: Cristóbal Crespo González
Secretaria: Luz Paz Agras

Escola Técnica Superior de Arquitectura. Campus da Zapateira s/n – 15071 A Coruña.
Teléfono: 981 167 000 – Ext. 5263 · Fax: 981 167 051 – Ext.: 5202 · depto.pauc@udc.es

Abelleira Doldán, Miguel A.
Ver perfil —>

Coordinador
Agrasar Quiroga, Fernando
Ver perfil —>

Alonso Pereira, José Ramón
Ver perfil —>

Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Ver perfil —>

Caridad Graña, Juan Antonio
Ver perfil —>

Fuertes Dopico, Óscar
Ver perfil —>

García Requejo, Zaida
Ver perfil —>

López Salas, Estefanía
Ver perfil —>

Louzao Martínez, Francisco Xabier
Ver perfil —>

Muñiz Núñez, Patricia
Ver perfil —>

Paz Agras, Luz
Ver perfil —>

Pérez Sánchez, Yolanda
Ver perfil —>

Río Vázquez, Antonio S.
Ver perfil —>