O Departamento

DPAUC está adscrito á Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña e integra as áreas de coñecemento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanística e Ordenación do Territorio, e Composición Arquitectónica.

Director: Cristóbal Crespo González
Secretario: Miguel Abelleira Doldán

Abelleira Doldán, Miguel A.
Ver perfil —>

Agrasar Quiroga, Fernando
Ver perfil —>

Coordinador
Alonso Pereira, José Ramón
Ver perfil —>

Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Ver perfil —>

Caridad Graña, Juan Antonio
Ver perfil —>

García Requejo, Zaida
Ver perfil —>

López Salas, Estefanía
Ver perfil —>

Louzao Martínez, Francisco Xabier
Ver perfil —>

Paz Agras, Luz
Ver perfil —>

Pérez Sánchez, Yolanda
Ver perfil —>

Río Vázquez, Antonio S.
Ver perfil —>