O Departamento

DPAUC está adscrito á Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña e integra as áreas de coñecemento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanística e Ordenación do Territorio, e Composición Arquitectónica.

Director: Cristóbal Crespo González
Secretario: Miguel Abelleira Doldán

Beltrán Pedreira, José Ricardo
Ver perfil —>

Conde García, Jesús
Ver perfil —>

Díaz Revilla, Alfonso
Ver perfil —>

Fernández Prado, Martín
Ver perfil —>

Gallego Picard, Pablo
Ver perfil —>

García Fontán, Cristina
Ver perfil —>

González Harguindey, Javier
Ver perfil —>

Lefler Gullón, Carlos Joaquín
Ver perfil —>

Llamazares Castro, Jesús
Ver perfil —>

López González, Cándido Jaime
Ver perfil —>

Coordinador
Martínez Suárez, Xosé Lois
Ver perfil —>

Nárdiz Ortiz, Carlos
Ver perfil —>

Rodríguez Álvarez, Jorge
Ver perfil —>

Seoane Prado, Enrique
Ver perfil —>

Suárez Doval, José Luís
Ver perfil —>

Vázquez Mosquera, José Manuel
Ver perfil —>