Traballos do alumnado

TFG

Jun Aoki para Louis Vuitton: La arquitectura como reclamo de marca
Por Saray Barros Pereira
Ver traballo —>