Relacións entre Arquitectura e Estrutura. Arquitectura estrutural en Mies van der Rohe

Autor/a: Dra. Zaida García Requejo

Mies van der Rohe. Museo para unha pequena cidade. Redebuxado polos autores a partires dos planos publicados en Architectural Forum 78, 1942

Resumo

Artigo en colaboración con José Santatecla Fayos e Laura Lizondo Sevilla (Universitat Politècnica de València)

Son moitos os críticos e historiadores que falaron sobre a estrutura na obra de Mies van der Rohe, tamén os que clasificaron os diversos modos de sustentar os seus edificios. Con todo, son poucos os que estudaron a estrutura desde un punto de vista conceptual e en comparativa coas diferentes facetas desenvoltas por Mies ao longo da súa carreira profesional. Por iso, o que este artigo quere expoñer, non ten que ver con describir ou clasificar as solucións estruturais da súa obra, senón profundizar no pensamento de Mies en torno ao concepto de estrutura e como se ía axustando na súa arquitectura, tanto a través da experiencia profesional como docente. En primeiro lugar, o texto analiza a evolución do concepto de estrutura de Mies baseándose nos seus escritos e introduce o termo de “arquitectura estrutural”, o cal sintetiza as súas últimas reflexións e é tomado por alumnos e colaboradores como principio fundamental da súa arquitectura. En segundo lugar, o artigo compara dous proxectos tutorizados por Mies e desenvolvidos polos seus alumnos; ambos de idéntica tipoloxía, a vivenda unifamiliar, correspondentes a cada un dos períodos docentes de Mies, Bauhaus e IIT. A investigación relaciona estes proxectos académicos cos escritos e a obra construída do mestre, a fin de comprobar se hai converxencia entre o pensamento de Mies van der Rohe e o seu labor como arquitecto e como docente.

Son muchos los críticos e historiadores que han hablado sobre la estructura en la obra de Mies van der Rohe, también los que han clasificado los diversos modos de sustentar sus edificios. Sin embargo, son pocos los que han estudiado la estructura desde un punto de vista conceptual y en comparativa con las diferentes facetas desarrolladas por Mies a lo largo de su carrera profesional. Por ello, lo que este artículo quiere exponer, no tiene que ver con describir o clasificar las soluciones estructurales de su obra, sino profundizar en el pensamiento de Mies en torno al concepto de estructura y cómo se iba ajustando en su arquitectura, tanto a través de la experiencia profesional como docente. En primer lugar, el texto analiza la evolución del concepto de estructura de Mies basándose en sus escritos e introduce el término de “arquitectura estructural”, el cual sintetiza sus últimas reflexiones y es tomado por alumnos y colaboradores como principio fundamental de su arquitectura. En segundo lugar, el artículo compara dos proyectos tutorizados por Mies y desarrollados por sus alumnos; ambos de idéntica tipología, la vivienda unifamiliar, correspondientes a cada uno de los periodos docentes de Mies, Bauhaus y IIT. La investigación relaciona estos proyectos académicos con los escritos y la obra construida del maestro, a fin de comprobar si hay convergencia entre el pensamiento de Mies van der Rohe y su labor como arquitecto y como docente.

Palabras chave

Mies van der Rohe, Estrutura, Arquitectura, Pensamento, Ensino de proxectos, Vivenda unifamiliar

Máis Artigos

La Escuela que no fue. El proyecto del Campus de A Coruña de Castañón, Laguna y Ucha.
Por Dr. Antonio S. Río Vázquez
Ver artigo —>

Traslaciones poéticas del rascacielos para la Friedrichstrasse de L. Mies van der Rohe.
Por Dr. Pablo Gallego Picard
Ver artigo —>