Contacto

Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 
Urbanismo e Composición | Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura
Edificio de Departamentos
Campus da Zapateira s/n – 15071 A Coruña

Teléfono: 981 167 000 – Ext. 5263
Fax: 981 167 051 – Ext.: 5202
Correo electrónico: depto.pauc@udc.es