Espacio fílmico y espacio arquitectónico: análisis de tres ejemplos de la Nouvelle Vague
Por Álvaro Amín Kazemi Blanco
Ver traballo —>

La presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea :arquitectura de límites difusos
Por Mar Loureiro Souto
Ver traballo —>

Arquitectura de límites difusos: nueva arquitectura-paisaje japonesa
Por Felipe Domínguez Lanza
Ver traballo —>

Los viajes de agua de la ciudad de A Coruña y su impacto en la trama urbana: cartografía histórica y ciudad contemporánea
Por Marcos Edmundo Varela Vázquez
Ver traballo —>

Transformaciones espacio-temporales del Monasterio de San Andrés de Espinareda y su villa: arquitectura transformada, perdida, recuperada: estudio de caso
Por Kevin Prieto Sánchez
Ver traballo —>

El arte como modificador del espacio arquitectónico: estudio de la obra de Alexander Calder
Por Luis Alejandro Durán Araujo
Ver traballo —>

A arquitectura do viño no Ribeiro. Patrimonio rural e paisaxe cultural
Por Isabel Comí Osuna
Ver traballo —>

Entre a casa e a festa. Unha confrontación entre necesidade e estética na cultura popular.
Por Alejandro Calviño Pérez
Ver traballo —>

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura sanitaria: O impacto psico-emocional das vistas da paisaxe sobre os doentes: Comparativa entre as habitacións do Hospital Marítimo de Oza e do CHUAC.
Por Pérez Calvo, Inés
Ver traballo —>