Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura sanitaria: O impacto psico-emocional das vistas da paisaxe sobre os doentes: Comparativa entre as habitacións do Hospital Marítimo de Oza e do CHUAC.
Por Pérez Calvo, Inés
Ver traballo —>

Paisaxe e arte na poética de Man
Por Suarez Marcote, Mª Luna
Ver traballo —>

Baleares e máis Ariosto: revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares
Por Mata Pose, Diego
Ver traballo —>

Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.
Por Fernández Rubio, Sandra
Ver traballo —>

Elementos arquitectónicos en hierro elaborados en las fundiciones de la provincia de Pontevedra: Galerías, Balcones y Rejería
Por Anllo Lago, Andrea
Ver traballo —>

Sobre la representación del “No-lugar” en el cine.
Por Alonso Martínez, Víctor
Ver traballo —>

b

Toyo Ito, arquitectura de límites difusos
Por Bermúdez Grasa, Alfredo
Ver traballo —>

Homo ludens: nuevas respuestas arquitectónicas a escala doméstica en la sociedad del bienestar
Por Domínguez Casanova, Alba
Ver traballo —>

Arquitectura desde un espacio topológico en Oriente y Occidente
Por Bouza Romero, Laura
Ver traballo —>