Investigación

Galicia Cidade e Territorio (GCeT)

Liñas de investigación: Realidade territorial e urbana de Galicia / Proxecto urbano e proxecto urbanístico / Proxecto residencial / Espazo público / Espazo urbano contemporáneo / Historia do urbanismo e das transformacións urbanas / Ordenación do territorio en Galicia / Paisaxe e Hábitat Sustentable / Planeamento xeral e de desenvolvemento / Sistemas de Información Xeográfica e Ordenación Territorial / A cidade que nos interesa. A Cidade que eles narran / Mecánica urbana na cultura popular / Estratexias de planificación vexetal

Ligazón

Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible (GAUS)

Liñas de investigación: A construción da Galicia urbana / Os espazos cotiáns: a casa e o lugar / A ordenación e planificación territorial e espacial a través da análise de equipamentos deportivos / A perspectiva de xénero nos estudos e no exercicio da Arquitectura / Restitución gráfica do patrimonio construído

Ligazón

Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio (GICAP)

Liñas de investigación: Procesos de relación entre Arquitectura e Artes desde a modernidade / Patrimonio arquitectónico de Galicia / Tesaurus de Historia da Arte / Arquitectura e Patrimonio popular / Patrimonio Musical

Ligazón

Grupo de Investigación en Historia da Arquitectura (IALA)

Liñas de investigación: Historia da arquitectura / Historia do urbanismo / Historia do deseño industrial / Modernidade e contemporaneidade / Aplicación das TIC ao ensino de historia do urbanismo, a arquitectura e o deseño industrial / Patrimonio industrial e paisaxe cultural

Ligazón

Proxecto, Arquitectura e Cidade (pARQc)

Liñas de investigación: Programa IACOBUS / O Espazo Público Urbano / Turismo e Patrimonio / Espazo, arte e arquitectura / A forma da arquitectura / Estratexias urbanas nas periferias / Teoría do proxecto arquitectónico

Ligazón

Investigadores individuais

  • Casares Gallego, María Amparo
  • López Bahut, María Emma
  • Louzao Martínez, Francisco Xabier

Coordinador de investigación