La mina y el proceso evolutivo de Lieres

Autor/a: Inés Cueto López

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Esquema de la relación de Lieres con los núcleos más cercanos y el área metropolitana asturiana. Inés Cueto López

Resumo

Dentro do Principado de Asturias, a parroquia de Lieres materializa unha evolución e transformación moi común ao proceso de desenvolvemento asturiano. O Principado pasou historicamente dunha produción fundamentalmente agrícola e gandeira á súa combinación coa industrial, chegando a unha simultaneidade entre ambas ata o estancamento actual. Lieres é un exemplo deste proceso onde a nova fonte de ingresos do investimento mineiro transformou tanto a súa estrutura territorial como as súas relacións internas. A través do seu estudo poderemos intuír un proceso que é amplamente aplicable ao resto das zonas con importante crecemento mineiro da provincia. O caso de Lieres está formado por un binomio produtivo formado por un pobo e unha mina. O desenvolvemento deste complexo nunha estrutura ata entón rural establecerá o punto de referencia da análise desenvolvida.

Dentro del Principado de Asturias, la parroquia de Lieres materializa una evolución y transformación en gran medida común al proceso de desarrollo asturiano. El Principado históricamente ha pasado desde una producción fundamentalmente agrícola y ganadera a su combinación con la industrial llegando a una simultaneidad entre ambas hasta al estancamiento actual. Lieres es un ejemplo de este proceso donde la nueva fuente de ingresos producto de la inversión minera transformó tanto su estructura territorial como sus relaciones internas. A través de su estudio podremos intuir un proceso en gran medida aplicable al resto de zonas con importante crecimiento minero de la provincia. El caso de Lieres está compuesto por el binomio productivo formado por poblado y mina. El desarrollo de este complejo en una estructura hasta entonces rural establecerá el punto de referencia del análisis desarrollado.

The parish of Lieres, within the region of Asturias, implemented an evolution and transformation that characterized the Asturian development process. Asturias has gone from a framework based principally on agriculture and livestock in combination with industrial direction that today has stagnated. Lieres is an example of a process where income from its mining industry transformed, at the same time, the framework of the territory as well as its domestic relations. Studying the profile of Lieres we can follow the general thrust continued on account of the development process applied to most of the region. In this particular case, analyzing the dialogue between the mine and its mining area will be the main element generating change. It will redefine Lieres as an intermediary city system. Intermediary cities (i-cities) are cities with a population between 50.000 and one million people that generally play a primary role in connecting important rural and urban areas to basic facilities and services.

Palabras chave

Lieres, Asturias, Minería, Ciudad industrial, Ciudad jardín, Desarrollismo, Industrialización, Cidade industrial, Cidade xardín, Desenvolvismo, Mining, Industrial city, Garden city, Developmentism, Industrialization

Máis Traballos

Umbrales, el equilibrio de los opuestos: Estrategias de creación de espacios intermedios en el umbral del Banco Bilbao de Sáenz de Oíza
Por Paula Trillo Sequeiro
Ver traballo —>

Aldeas abandonadas en Galicia: O Brazal: morfoloxía e xenaoloxía.
Por Marco Lado Fuentes
Ver traballo —>