Espacio Laberinto: La manipulación del recuerdo y la alegoría.
Por Martín Losada Conzález
Ver traballo —>

La mujer latinoamericana en la arquitectura: Una arquitectura social con perspectiva de género: Mariana Montag Ferreira y “A Casa de Jajja” como caso de estudio.
Por Sergio Salguero Robles
Ver traballo —>

Entre a casa e a festa. Unha confrontación entre necesidade e estética na cultura popular.
Por Alejandro Calviño Pérez
Ver traballo —>

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura sanitaria: O impacto psico-emocional das vistas da paisaxe sobre os doentes: Comparativa entre as habitacións do Hospital Marítimo de Oza e do CHUAC.
Por Pérez Calvo, Inés
Ver traballo —>

Paisaxe e arte na poética de Man
Por Suarez Marcote, Mª Luna
Ver traballo —>

Baleares e máis Ariosto: revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares
Por Mata Pose, Diego
Ver traballo —>

Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.
Por Fernández Rubio, Sandra
Ver traballo —>

Elementos arquitectónicos en hierro elaborados en las fundiciones de la provincia de Pontevedra: Galerías, Balcones y Rejería
Por Anllo Lago, Andrea
Ver traballo —>

Sobre la representación del “No-lugar” en el cine.
Por Alonso Martínez, Víctor
Ver traballo —>