Participación, igualdade e memoria. O papel do urbanismo no dereito á cidade

Autor/a: Aurora Gil Méndez

Titor/a: Dr. Jorge Rodríguez Álvarez

Táboa comparativa dos 3 casos de estudo: Allariz, Four Granby Streets, EDUSI Ponteareas . Aurora Gil Méndez

Resumo

O presente traballo analiza a influencia no urbanismo de 3 dereitos que forman parte do dereito a cidade: O dereito da cidadanía a participar nas decisións urbanas, o dereito a vivir na cidade sen discriminacións, dende o análise da vida cotiá, e o dereito á memoria, ao patrimonio e ao lugar. Realízase un estudo das metodoloxías a nivel teórico e en tres exemplos preexistentes, e aplícanse os conceptos nun caso práctico, a vila de Ponteareas, para determinar como influíron os planeamentos na garantía ou perda do dereito á cidade.

El presente trabajo analiza a influencia en el urbanismo de 3 derechos que forman parte del derecho a la ciudad: El derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones urbanas, el derecho a vivir la ciudad sin discriminaciones, desde el análisis de la vida cotidiana y el derecho a la memoria colectiva, al patrimonio y al lugar. Se realiza un estudio de las metodologías a nivel teórico en ejemplos preexistentes y se aplican los conceptos en un caso práctico, la villa de Ponteareas, para determinar como influyeron los planeamientos en la garantía o pérdida del derecho a la ciudad.

This work analyzes the influence on urban planning of 3 rights that are part of the right to the city: The right of citizens to participate in urban decisions, the right to live the city without discrimination, from the analysis of daily life, and the right to collective memory, patrimony and place. A study of the methodologies at a theoretical level is carried out in pre-existing examples and the concepts are applied in a practical case, Ponteareas, to determine how the planning affected the guarantee or loss of the right to the city.

Palabras chave

Participación, Dereito, Planeamento, Memoria, Vida cotiá, Diversidade, Procesos urbanísticos, Urbano, Derecho, Planeamiento, Vida cotidiana, Participation, Law, Planning, Memory, Daily life, Diversity, Urban processes, Urban

Máis Traballos

Aldeas abandonadas de Galicia: la cartografía del abandono: aproximación a Pontevedra y sus comarcas
Por Dana León Parra
Ver traballo —>

Cornelia Hahn Oberlander: el diseño de los espacios de juego
Por Virginia Fernández Álvarez
Ver traballo —>