SOCALCO, elemento constructor de la Ribeira Sacra

Autor/a: Joel Cotardo Valcárcel

Titor/a: Dr. Juan Antonio Caridad Graña

Composición de los cuatro detalles constructivos analizados a la misma escala: Socalco Cividade, Socalco Adega Vella, Socalcos Abandonados de Paradela, Socalcos Adega Alfonso. Joel Cotardo Valcárcel

Resumo

Tense constancia que desde a época romana cultivase viño na zona xeografíca situada no interior de Galicia, denominada a Ribeira Sacra. Pero estimase que non é ata o s. X cando comenza o cultivo en socalcos. O obxectivo principal deste traballo é analizar as diferentes solucións constructivas da arquitectura do viño, en especial a dos socalcos, que poden atoparse na Ribeira Sacra. Por ende tomase como referenecia, polas súas características representativas e distintivas, catro viñedos; o de Cividade en Sober, o de Adega Vella en Castro Caldelas, unhos viñedos abandonados en Paradela e un viñedo particular en Belesar. Estúdanse os elementos como: estructura, contrucción, espacio social, comunicacións, recorridos, paisaxe e paisanaxe.

Se tiene constancia que desde la época romana se cultiva vino en la zona geográfica situada en el interior de Galicia, denominada la Ribeira Sacra. Pero se estima que no es hasta el s. X cuando comienza el cultivo en bancales o terrazas de cultivo (socalcos). El objetivo principal de este trabajo es analizar las diferentes soluciones constructivas de la arquitectura del vino, en especial de los socalcos, que pueden encontrarse en la Ribeira Sacra. Para ello se toman como referencia, por sus características representativas y distintas, cuatro viñedos; el de Cividade en Sober, el de Adega Vella en Terra de Caldelas, unos viñedos abandonados en Paradela y un viñedo particuar en Belesar. Se estudian los elementos: estructura, construcción, espacios sociales, comunicaciones, recorridos, paisaje y paisanaje.

There is evidence that proofs that since Roman times wine has been cultivated in the geographical area located in the interior of Galicia called the Ribeira Sacra. Although, it is estimated that it is not until the Xth century when the cultivation in socalcos begins. The main objective of this work is to analyze the different constructive solutions of the architecture of the wine, especially of the socalcos, that can be found in the Ribeira Sacra. For this purpose, four vineyards are taken as reference, due to their representative and distinct characteristics; Cividade in Sober, Adega Vella in Terra de Caldelas, abandoned vineyards in Paradela and a particular vineyard in Belesar. The studied elements are: structure, construction, social spaces, communications, routes, landscape and people that shape landscape.

Palabras chave

Ribeira Sacra Socalco Vino Arquitectura Paisaje Viticultura heroica Bodega Fotografía Viño Paisaxe Adega Terraces Wine Architecture Landscape Heroic vineyards Cellar Photography

Máis Traballos

A Ínsua, abandono e ocupación
Por Laura Díaz Miranda
Ver traballo —>

Andrés Fernández-Albalat Lois en La Coruña: la arquitectura en relación con la ciudad
Por Raquel Álvarez Sánchez
Ver traballo —>