Paisaxe e arte na poética de Man
Por Suarez Marcote, Mª Luna
Ver traballo —>