Virgil Abloh: más allá de la arquitectura

Autor/a: Alberto Álvarez Álvarez

Titor/a: Mónica Mesejo Conde

Dibujo en planta del escenario en el que se analizan sus distintos componentes y que ha sido diseñado por el colectivo de trabajadores de Louis Vuitton en colaboración con PLAYLAB INC. para la colección SS23 de Louis Vuitton, Cour Carré, París. Alberto Álvarez Álvarez

Resumo

Partindo da base do deseño arquitectónico, estudaremos como unha profesión que as veces semella limitada por un marco unicamente relacionado con construír edificios, vese nutrida por un inmenso abanico de posibilidades cando analizámola dentro dun espectro onde no só existe o branco e o negro (construír ou non construír), se non nun espectro moito maior, onde as partes mais importantes non son xusto os extremos, se non aquelas ideas que se encontran e deselvolven no medio deste mesmo. A través da figura do arquitecto Virgil Abloh, analizaremos como nun mundo multidisciplinar como no que vivimos hoxe en día, o proceso arquitectónico é unha ferramenta fundamental nun ámbito moi amplo onde se proclama como un nexo entre distintas disciplinas.

Partiendo de la base del diseño arquitectónico, estudiaremos como una profesión que a veces parece tan limitada por un marco únicamente relacionado con construir edificios, se ve nutrida por un gran abanico de posibilidades cuando la analizamos en un espectro donde no solo existen blanco y negro (construir o no construir), sino uno mucho mayor, donde las partes más importantes no son los extremos, sino los grises que discurren en el medio. A través de la figura del arquitecto Virgil Abloh, analizaremos como en un mundo tan multidisciplinar como en el que vivimos hoy en día, el proceso arquitectónico se convierte en una herramienta fundamental en un ámbito muy amplio donde el diseño arquitectónico se proclama como un nexo entre distintas disciplinas.

We can define ourselves as a mental process that goes all the way from the beginning of our most relatable memories as a child. That mental process, as in architecture, will lead us to different points of view, things that our brain understands as “something valuable”, “something beautiful”. As we go along, architecture will play an important part of our life, no matter what you do for a living or where you live, it will always come to what it does surround you. Architecture is not a single word definition but a concept of many different things. We may tend, as architects, to see our way of living as just the concrete of things, the “building buildings of things”. But the architectural process or design process is embedded in mostly any object for everyday use. We have the ability to take on something ordinary (a chair, a lamp or even a hand door) and make it extraordinary. This may seem as something very particular of the field of architecture, but I would define it as the most generic and useful principle that architecture has to offer us: the design process point of view over everyday life. Architecture of building buildings might be one of these many particular characteristics of being an architect. Through the lens of Virgil Abloh, renowned fashion designer, architect, industrial designer, DJ…, we will conceive different fields where the architectural design process can be applicable and associated with many divergent environments.

Palabras chave

Diseño arquitectónico, Virgil Abloh, Multidisciplinar, Proceso arquitectónico, Herramienta, Architectural process, Everyday use, Principle, Divergent environments, Deseño arquitectónico, Ferramenta

Máis Traballos

Cornelia Hahn Oberlander: el diseño de los espacios de juego
Por Virginia Fernández Álvarez
Ver traballo —>

¿Inusual o elemental? Habitando el Japón del XXI
Por Marina Rebollar Cosio
Ver traballo —>