Travelling Abroad to Understand Australia: Glenn Murcutt’s Look at the Architecture of José Antonio Coderch

Autor/a: Dra. Emma López Bahut

Detalle da fachada das vivendas na rúa Bach. Barcelona, 1958. José Antonio Coderch.

Resumo

Este paper analiza o impacto na arquitectura de Glenn Murcutt da súa viaxe de 1973 a Barcelona para manter unha reunión con José Antonio Coderch (1913-1984), un dos arquitectos españois máis destacados a nivel internacional do século vinte. Destapa detalles sobre as súas primeiras reunións e as visitas a algunhas obras de Coderch visitadas en persoa polo arquitecto australiano. Tamén analiza a relevancia que tivo esta reunión sobre a arquitectura de Murcutt a través da comparación de dúas vivendas: The Laurie Short House (Sydeney, 1974), diseñada xusto antes da viaxe de 1973 e acabada á súa volta a Australia, e a Marie Short House (Kempsey, 1975). O coñecemento do traballo de Coderch afectou a Murcutt de tres formas: facilitouno a fuxir da forma arquetípica do pavillón de vidro, axudouno a desenvolver a continuidade espacial interior/exterior e ensinoulle a incorporar os paramentos verticais de protección solar e diferentes configuracións de persianas tan características, tanto da arquitectura tradicional mediterránea como das obras de Coderch. De Coderch, Murcutt aprendeu a conectar a arquitectura contemporánea coa tradición do lugar, a nivel formal como simbólicamente. Coñecer a Coderch e visitar o seu traballo en persoa provocou un punto de inflexión na carreira de Murcutt e revela conexións cruciais entre o español e o australiano.

 

Abstract

This paper analyses the impact on Glenn Murcutt’s architecture of his 1973 meeting in Barcelona with José Antonio Coderch (1913–1984), one of the most internationally celebrated Spanish architects of the twentieth century. It uncovers details about their initial meeting and explores buildings designed by Coderch that Murcutt visited in person. The paper then analyses the impact of this meeting on Murcutt’s architecture by comparing two houses: The Laurie Short House (Sydney, 1974), designed immediately before the 1973 trip and finished upon Murcutt’s return to Australia, and the Marie Short House (Kempsey, 1975). The study of Coderch’s work transformed Murcutt in three basic ways: it facilitated his shift away from the archetypal glass pavilion, it spurred Murcutt’s development of continuous interior/exterior spaces and it taught him to exploit vertical sun-shading devices and various shutter configurations that are characteristic of both traditional Mediterranean architecture and Coderch’s work. From Coderch, Murcutt learned to connect contemporary architecture with the tradition of the place, both physically and symbolically. Meeting Coderch, and visiting his works in person, became a turning point in Murcutt’s career and it reveals crucial links between Spanish and Australian architecture.

 

Publicado en Fabrications, 31:1, 4-23 (2021)

Palabras chave

José Antonio Coderch, Glenn Murcutt, Arquitectura, Australia

Máis Artigos

La Escuela que no fue. El proyecto del Campus de A Coruña de Castañón, Laguna y Ucha.
Por Dr. Antonio S. Río Vázquez
Ver artigo —>