Cadernos de Fin de Carreira

Colección de Cadernos de Proxectos Fin de Carreira
E. T. S. de Arquitectura · Universidade da Coruña

Volumes 1 a 8Coordinación: Plácido Lizancos Mora (vols. 1 e 6), Antonio S. Río Vázquez (vols. 2 e 3), Óscar Pedrós Fernández (vols. 4, 5, 7 e 8)

Editores: Carlos J. Palacios Suárez, Antonio S. Río Vázquez, Alicia Abal Rodríguez, Óscar Pedrós Fernández, Antonio Pérez Barahona, Plácido Lizancos Mora, David Pereira Martínez

Maquetación e deseño gráfico: Paula Estévez Fraile, Carlos José Palacios Suárez, Paula Pampín Barral, Antonio S. Río Vázquez, Iago Rodríguez Valcárcel, Inés Arsenia Rodríguez González, Raquel Rodríguez Martínez, Alberto Seijido Bello, Víctor Hugo Vázquez Hiebra, Óscar Pedrós Fernández, Jacobo Bugarín Osorio, Francisco Javier Calvo García, Antonio Pérez Barahona, Santiago Domínguez Fernández, Pedro Santos Riveiro, Gabriel Alarcón Sabarís, Rocío Casasempere Dalama, Patricia Couñago Villasanta, Andrea Fernández Carrín, Valerio González Somoza, Javier Rocamonde Lourido, Fátima Nieves Fernández, Diego Lucio Barral, Laura Cortiñas Souto, Leire Torrescusa Abad