Fuertes Dopico, Óscar

Área: Composición Arquitectónica