João Mendes Ribeiro, un arquitecto que traballa nas artes escénicas

Autor/a: Dra. Emma López Bahut

“A Sesta”, de Olga Rorize Companhia Olga Roriz, João Mendes Ribeiro (escenografía)

Resumo

(Correalizado coa Dra. Luz Paz Agras) Entrevista ao arquitecto portugués João Mendes Ribeiro na que se profundiza nas conexións entre a arquitectura e a escenografía. Dende a súa ampla experiencia, fala das diferenzas, dos procesos e metodoloxías que son común a ámbolas disciplinas e aqueles aspectos que claramente as diferencian.

Repasando críticamente os seus proxectos arquitectónicos e de escenografía, dende os seus inicios ata as súas últimas obras ligadas á rehabilitación, establécense relacións e trázase a súa evolución. Máis alá dunha lectura cronolóxica, esta revisión permite entender, dende a súa ollada como arquitecto, as transferencias da escenografía ás súas obras construídas.

(Made with Dra. Luz Paz Agras) In this article, the Portuguese architect João Mendes Ribeiro explores the connections between architecture and set design. Drawing on his wide experience, he talks about the differences, the processes and the methods shared by both disciplines, and those that clearly set them apart.

Offering a critical perspective of his architectural and set design projects, from his early beginnings through to his latest work in the field of restoration, he identifies relationships and traces their development. Taking an architectural approach and going beyond a chronological overview, this article offers an insight into how elements of set design have been incorporated into his buildings.

Palabras chave

Arquitectura, escenografía, teatro, rehabilitación, Portugal

Máis Artigos

Traslaciones poéticas del rascacielos para la Friedrichstrasse de L. Mies van der Rohe.
Por Dr. Pablo Gallego Picard
Ver artigo —>

Electromecánico, ilimitado, universal.
Por Dr. Juan Ignacio Prieto López
Ver artigo —>