Electromecánico, ilimitado, universal.

Autor/a: Dr. Juan Ignacio Prieto López

Bastidor electromecánico, Friedrich Kiesler

Resumo

Dentro da polifacética obra de Friedrich Kiesler, o artigo céntrase na actividade desenvolvida entre os anos 1923 e 1926. Neste breve período realizou intervencións nos ámbitos da arquitectura, escenografía e deseño en Berlín, Viena, París e Nova York, onde se estableceu definitivamente.

O desenvolvemento destes proxectos foi acompañado por unha evolución das súas formulacións teóricas, que permiten vincular a súa obra ás exploracións de diferentes grupos de vangarda contemporáneos e dan conta da intensidade propositiva e a singularidade da súa produción artística e teórica durante este breve período.

Within the multi-faceted work of Friedrich Kiesler, this article is focused on the activity carried out between 1923 and 1926. In this short period he was involved in the fields of scenery, architecture and design in Berlin, Vienna, Paris and New York, where he established himself definitively.

The development of these projects was accompanied by an evolution in his theoretical approaches, which led to the connection of his work with the explorations of different avant-garde art movements in this period.

Palabras chave

Kiesler, teatro, escenografía, deseño, arquitectura

Máis Artigos

João Mendes Ribeiro, un arquitecto que traballa nas artes escénicas
Por Dra. Emma López Bahut
Ver artigo —>

Las exposiciones de El Lissitzky a través del Cine-ojo
Por Dra. Luz Paz Agras
Ver artigo —>