Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio (GICAP)

Liñas de investigación: Procesos de relación entre Arquitectura e Artes desde a modernidade / Patrimonio arquitectónico de Galicia / Tesaurus de Historia da Arte / Arquitectura e Patrimonio popular / Patrimonio Musical

Ligazón

Máis Grupo de investigacións

Grupo de Investigación en Historia da Arquitectura (IALA)
Ver grupo de investigación —>

Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible (GAUS)
Ver grupo de investigación —>