Jun Aoki para Louis Vuitton: La arquitectura como reclamo de marca

Autor/a: Saray Barros Pereira

Titor/a: Dra. Zaida García Requejo

Obras de Jun Aoki para edificios da marca Loius Vuitton

Resumo

Resumo

Nova York, París, Tokio … Todas as grandes cidades teñen o seu distrito comercial cheo de tendas de luxo. Estes espazos urbanos adoitan ser grandes escaparates, non só dos produtos que neles se venden, senón tamén da arquitectura que os contén. É unha industria tan definida pola necesidade de atraer clientes que todos os elementos que rodean as empresas están deseñados para ese fin. Este traballo aborda o estudo da arquitectura proxectada para estes espazos comerciais, limitando a análise a tres tendas Louis Vuitton, deseñadas por Jun Aoki e situadas nas zonas con máis boutiques de luxo de todo Tokio: Ginza e Omotesando. A investigación destas construcións faise en base a catro puntos: implantación no lugar, chegada ao edificio, composición da fachada e día vs. noite. Tras a súa lectura conxunta, descubrese cales son os puntos do deseño arquitectónico que favorecen a venda dos produtos das marcas.

New York, Paris, Tokyo… All big cities have their commercial district full of luxury boutiques. These urban spaces are usually great showcases, not only for the products that are sold in them, but also for the architecture that contains them. It is an industry so defined by the need to attract clients that all the elements that surround the firms are designed for that purpose. This paper addresses the study of the architecture projected for these commercial spaces, limiting the analysis to three Louis Vuitton stores, designed by Jun Aoki and located in the areas with the most luxury boutiques in all of Tokyo: Ginza and Omotesando. The investigation of these constructions is done based on four points: implantation in the place, arrival at the building, composition of the facade and day vs. evening. After their joint reading, we discovered what are the points of the architecture design that favor the sale of the brands’ products.

Palabras chave

Louis Vuitton, Jun Aoki, Reclamo, Fachada, Rúas comerciais

Máis Traballos

Copia vs traducción: Glenn Murcutt & la Casa Farnsworth
Por Carlos Andrés Díaz
Ver traballo —>

Arquitectura y cine de culto: Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky
Por Cristian Vizcaino Rodríguez
Ver traballo —>