Rodolfo Lama Prada, ingeniero. Tres arquitecturas desaparecidas

Autor/a: Laura Martínez Salgado

Titor/a: Dra. Zaida García Requejo

Interior do Mercado de San Agustín, A Coruña, 1932.

Resumo

Resumo

A partir do coñecemento da obra do Mercado de San Agustín de A Coruña, obra de Antonio Tenreiro e Santiago Rey Pedreira en colaboración con Rodolfo Lama Prada, este traballo plantea una aproximación á obra do enxeñeiro, coa fin de botar luz sobre as repercusións da colaboración. Para iso, abórdase una análise de tres obras desaparecidas realizadas por él na cidade de A Coruña, a Factoría de bacallau de Eusebio Bonjoch, S.A., realizada en solitario, a Fábrica de PEBSA, en colaboración co enxeñeiro Alfonso Pérez Pérez, e a Fábrica de Xeo, en colaboración con Santiago Rey Pedreira, para posteriormente poñelas en relación co mercado, co obxectivo de entender a influencia que a colaboración interdisciplinar puido ter na concepción da estructura e, á súa vez, do espazo arquitectónico.

Starting from the knowledge of Antonio Tenreiro, Santiago Rey Pedreira and Rodolfo Lama Prada’s building of San Agustín Market, it is pretended to make an approximation to the work of the engineer, in order to shed light on the implications of the collaboration. Then, three missing buildings of his in the city of A Coruña, the Codfish Factory of Eusebio Bonjoch, S.A., made in solitary, the PEBSA Factory, made in collaboration with the engineer Alfonso Pérez Pérez, and the Ice Factory, in colaboration with the Santiago Rey Pedreira, are analyzed to be put in comparison with the Market, in order to observe how the colaboration influenced the conception of the structure as well as the configuration of the architectural space.

Palabras chave

Rodolfa Lama Prada, Colaboración arquitectos-enxeñeiros, Arquitecturas desaparecidas A Coruña, Estrutura, Mercado de San Agustín

Máis Traballos

A Quinta da Malagueira. Las instalaciones que estructuran el urbanismo
Por Carlos Seijas Yáñez
Ver traballo —>

A integración das instalacións: O Pavillón Multiusos en Viana do Castelo de Eduardo Souto de Moura
Por David Vieiro Vilariño
Ver traballo —>