Alejandro de la Sota y Eusebio Rojas-Marcos. De Tabsa a Maravillas

Autor/a: Cristina Días Fuertes

Titor/a: Dra. Zaida García Requejo

Ximnasio Maravillas, Madrid. Alejandro de la Sota.

Resumo

Resumo

A admiración polo avance tecnolóxico e a preocupación pola procura duns valores puros caracterizan o pensamento de Alejandro da Sota, podéndose apreciar un cambio na súa arquitectura a partir de finais dos 50, tal e como testemuña o Dr. José Benito Rodríguez Cheda na súa tese. Nesta época enfróntase á súa primeira obra industrial, os Talleres Aeronáuticos de Barajas (1957), nos que traballa co enxeñeiro Eusebio Rojas-Marcos. Anos máis tarde, volve contar con él para a dirección técnica do Gimnasio Maravillas. O presente traballo aborda o estudo destas dúas obras, nas que arquitecto e enxeñeiro colaboran, desde unha das variables máis destacadas da arquitectura de Sota: a estrutura. Para iso, exponse unha análise en base a tres puntos –contedor espacial, relación estrutura-cerramento e percepción estrutural– de cada unha das obras para, tras unha lectura en paralelo, establecer conclusións sobre as consecuencias que ten a proposta estrutural na configuración da arquitectura.

As described by Dr. José Benito Rodrígues Cheda’s thesis, Alejandro de la Sota’s architecture style presents a significant change from the end of the 1950s. This is brought by his admiration towards technological developments and his concern for the achievement of pure values. During this time he faces his first industrial work, the Aeronautical Workshops of Barajas (Talleres Aeronáuticos de Barajas) (1957), developed together with engineer Eusebio Rojas-Marcos. Years later, he would rely on him again for the technical management of Gimnasio Maravillas. This report focuses on the study of these two pieces, characterized by the collaboration between architect and engineer. This analysis is performed from the perspective of one of Sota’s most notorious variables: the structure. To do so, a three-point-based analysis is proposed for the pieces: spatial container, structure-enclosure relationship and structural perception. From a parallel analysis, conclusions are drawn about the consequences of the structural proposal in the architectural configuration.

Palabras chave

Alejandro de la Sota, Eusebio Rojas-Marcos, TABSA, Maravillas, Relación arquitectura-estrutura

Máis Traballos

Arquitecturas desenchufadas. Utopías contemporáneas. Marte. El viaje no es el problema
Por Cristina Campillo de Andrés
Ver traballo —>

Los poblados obreros en Asturias de Ignacio Álvarez Castelao
Por Vera Pérez Sánchez
Ver traballo —>