Los poblados obreros en Asturias de Ignacio Álvarez Castelao

Autor/a: Vera Pérez Sánchez

Titor/a: Dr. Antonio S. Río Vázquez

Instalacións da Fábrica de Mieres, 1958.

Resumo

Resumo

Este traballo é unha investigación persoal acerca dos poboados da industria proxectados polo arquitecto Ignacio Álvarez Castelao na década dos 60 para a empresa Electra de Viesgo en Asturias. Estes asentamentos, potenciados polo Instituto Nacional de Industria e as políticas paternalistas das empresas, están baseados na idea da creación de vivendas dignas, salubres e confortables para crear un traballador fiel á empresa, que mellore a productividade da compañía e diminúa o absentismo laboral. Estúdanse aquí, tres dos cinco poboados proxectados polo arquitecto en Asturias: Soto de Ribera, Navia e Grandas de Salime, tratando de atopar a base teórica que explique as estratexias comúns, tanto urbanísticas como arquitectónicas, do arquitecto nestes conxuntos.

This is a personal research project about the industry population centers designed by the architect Ignacio Alvarez Castelao for the Electra de Viesgo company in Asturias during the sixties. The Instituto Nacional de la Industria (National Institute for the Industry Sector) and the paternalistic policies of several companies promoted these settlements. The idea was creating respectable, healthy and comfortable houses that will make the workers loyal to the company, enhance their productivity and decrease the work absenteeism. In this project, we analyze 3 out of five villages designed by the architect in Asturias: Soto de Ribera, Navia and Grandas de Salime. The aim of this work is finding the theories that explain the common architectonical and urbanistic strategies from the architect when designing these population centers.

Palabras chave

Industria hidroeléctrica, Poboados industriais, Ignacio Álvarez Castelao, Asturias, Movemento moderno

Máis Traballos

Alejandro de la Sota y Eusebio Rojas-Marcos. De Tabsa a Maravillas
Por Cristina Días Fuertes
Ver traballo —>

Emoción arquitectónica, vibraciones del espacio. Evaluación estética de fragmentos sensoriales de Peter Zumthor
Por Alba Pérez Porto
Ver traballo —>