Arquitecturas desenchufadas. Utopías contemporáneas. Marte. El viaje no es el problema

Autor/a: Cristina Campillo de Andrés

Titor/a: Dr. Enrique Manuel Blanco Lorenzo

Transbordador espacial.

Resumo

Resumo

O deseño da arquitectura espacial someteráse a un estudo co obxetivo de entender os condicionantes de habitar Marte e sentar as súas futuras bases. Para facelo, tendrase en conta a colonización levada a cabo ata o momento no espacio co estudo da Estación Espacial Internacional e a proposta do proxecto Moon Village. Finalmente, a partires dese marco teórico, estudarase a resposta dada a eses condicionantes por parte de múltiples estudos de arquitectura co obxetivo de concluir o traballo identificando unha posible solución que de resposta aos condicionante do planeta e que sintetiza o aprendido.

The design of space architecture will be studied with the aim of understanding the conditions for inhabiting Mars and laying its future foundations. To do so, the colonisation carried out so far in space will be taken into account with the study of the International Space Station and the Moon Village project proposal. Finally, based on this theoretical framework, we will study the response given to these conditioning factors by multiple architectural practices with the aim of concluding the work by identifying a possible solution that responds to the conditions of the planet and which synthesises what has been learnt.

Palabras chave

Marte, Arquitectura, Espacial, Utopía, Biodomo

Máis Traballos

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares
Por María Cristina Boquete Costa
Ver traballo —>

Alejandro de la Sota y Eusebio Rojas-Marcos. De Tabsa a Maravillas
Por Cristina Días Fuertes
Ver traballo —>