Elementos arquitectónicos en hierro elaborados en las fundiciones de la provincia de Pontevedra: Galerías, Balcones y Rejería

Autor/a: Anllo Lago, Andrea

Titor/a: Dr. Francisco Xabier Louzao Martínez

Palco de música, Betanzos

Resumo

O presente documento céntrase no estudo das fundicións da provincia de Pontevedra e dos elementos en ferro (rexería, galerías e balcóns) que se realizaron entre mediados do século XIX ata a metade do XX. Para comezar faise un breve estudo da evolución do ferro en Galicia, dende a forxa ata a aparición dos altos fornos, para comprender as estratexias e modelos de fundición. O seguinte punto de estudo son as fundicións da provincia, destacando dous núcleos: o de Carril e o de Vigo. Por último procédese á identificación e descrición da rexería, das galerías e dos balcóns en ferro do ámbitoconcreto a modo de catalogación.

This document focuses on the study of the foundries of the Pontevedra province, and also on the iron items (bars, galleries and balconies) which were made from the mid-nineteenth century to the mid-twentieth century. First of all, a brief investigation of the evolution of iron in Galicia was carried out, covering the timeline that goes from forging to blast furnaces. This was done in order to fully understand the strategies and models available in foundry. Following this step, the foundries existing in the province mentioned above were analysed, the research mainly focusing in two nucleus: Carril and Vigo. Lastly, and in order to catalogue the items mentioned in this study, the different types of bars, galleries and balconies made in iron were identified and described.

Palabras chave

Pontevedra, galería, ferro, rexería

Máis Traballos

Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.
Por Fernández Rubio, Sandra
Ver traballo —>

Sobre la representación del “No-lugar” en el cine.
Por Alonso Martínez, Víctor
Ver traballo —>