La Manifattura delle Arti en Bolonia: experiencia y referente de la rehabilitacion urbana

Autor/a: Cecilia Martínez Miranda

Titor/a: Dr. Fernando Agrasar Quiroga

Representación del papel del área de la Manifattura delle Arti en la expansión de la ciudad a través de la universidad y el espacio verde público y su relación con la estación paliando su efecto de cicatriz urbana. Cecilia Martínez Miranda

Resumo

A condición urbana de unha cidade afecta directamente á evolución e prosperidade do colectivo social que reside nela. Á vez, é a sociedade, a que moitas veces, no seu afán por medrar e superarse, cambia tan rápido que tende a propiciar a fragmentación e a desvinculación dos compoñentes do lugar que habita. A intervención de Aldo Rossi e Roberto Scannavini no centro histórico da cidade de Bolonia para a recuperación do antiguo porto e a súa área, hoxe conocida como a Manifattura delle Arti, é un exemplo de reordenación urbana. A partir da restauración conservativa do seu patrimonio industrial, realizan un proceso de acupuntura urbana que traballa a varias escalas para recuperar unha área degradada, devolver o carácter unitario da cidade antiga e incrementar a súa relación coa trama urbana máis recente e o seu futuro crecemento.

La condición urbana de una ciudad afecta directamente a la evolución y prosperidad del colectivo social que reside en ella. A su vez, es la sociedad la que a menudo, en su afán por medrar y superarse, cambia tan rápido que tiende a propiciar la fragmentación y desvinculación de los componentes del lugar que habita. La intervención de Aldo Rossi y Roberto Scannavini en el centro histórico de Bolonia para la recuperación del antiguo puerto y su área, hoy conocida como la Manifattura delle Arti, es un ejemplo de reordenación urbana. A partir de la restauración conservativa de su patrimonio industrial, realizan un proceso de acupuntura urbana que trabaja a varias escalas para recuperar un área degradada, devolver el carácter unitario a la ciudad antigua e incrementar su relación con la trama urbana más reciente y su futuro crecimiento.

The urban condition of a city diractly affects the evolution and prosperity of the social collective that resides in it. In turn, it is society which, in its eargerness to ripening, often changes so rapidly that it tends to encourage fragmentation and dissociation of the components of the place it inhabits. Aldo Rossi and Roberto Scannavini’s intervention in the historic centre of Bologna for the recovery of the old port and its area, today known as the Manifattura delle Arti, is an example of urban redevelopment. Starting from the conservative restoration of its industrial heritage, they carry out a process of urban acupuncture that works on several scales to recover a degraded area, restore the unitary.

Palabras chave

Fragmentación urbana, Manifattura delle Arti, Reordenación urbana, Restauración conservativa, Patrimonio industrial, Acupuntura urbana, Urban dissociation, Urban redevelopment, Conservative restoration, Industrial heritage, Urban acupuncture

Máis Traballos

Arte y arquitectura: interferencias. La Ópera de Oslo de Snøhetta
Por Mar Sola Sanmartín
Ver traballo —>

A vaca, o tractor e o coche: transformadores arquitectónicos da aldea de Roo de Abaixo
Por Adrián Rodríguez Lado
Ver traballo —>