La presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea :arquitectura de límites difusos

Autor/a: Mar Loureiro Souto

Titor/a: Dr. Juan Ignacio Prieto López

Imagen interior de la casa compartida en Oji de Kengo Kuma, 2017.

Resumo

O presente traballo ten por obxecto estudar a presenza da tradición na arquitectura xaponesa contemporánea. Unha perspectiva que permita poñer a vangarda nunha continuidade histórica, e estudar a contemporaneidade desde as súas orixes. Temas que nunha primeira ollada poden parecer opostos quedan unidos ao longo da historia mediante aproximacións materiais, conceptuais e técnicas.

The present work aims to study the presence of tradition in contemporary Japanese architecture. A perspective that allows putting the avant-garde in a historical continuity, and studying contemporaneity from its origins. Issues that at first glance may seem opposite are linked throughout history through material, conceptual and technical approaches.

Palabras chave

Arquitectura, Japón, Tradición, Contemporáneo, Limite.

Máis Traballos

Espacio fílmico y espacio arquitectónico: análisis de tres ejemplos de la Nouvelle Vague
Por Álvaro Amín Kazemi Blanco
Ver traballo —>

Arquitectura de límites difusos: nueva arquitectura-paisaje japonesa
Por Felipe Domínguez Lanza
Ver traballo —>